<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-3">havo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-a">havo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-b">havo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/havo-45-d" class="selected">havo d</a>
menu-overzichten-hd
Statistiek en kansrekening
1 Kansen en tellen 2 Kansrekening 3 Statistiek
1.1 Experimenteren 2.1 Kansbomen 3.1 Onderzoek
1.2 Redeneren 2.2 Optellen/aftrekken 3.2 Ordenen
1.3 Systematisch tellen 2.3 Vermenigvuldigen 3.3 Diagrammen
1.4 Machten/faculteiten 2.4 Toevalsvariabelen 3.4 Gegevens samenvatten
1.5 Permutaties/combinaties 2.5 Totaalbeeld 3.5 Uitspraken
1.6 Totaalbeeld 3.6 Totaalbeeld
4 Discrete kansmodellen 5 Continue kansmodellen 6 Hypothesen toetsen
4.1 Stochasten 5.1 Normaalkromme 6.1 Het begrip toets
4.2 Stochasten optellen 5.2 Normale kansen 6.2 Binomiale toetsen
4.3 Binomiale stochasten 5.3 Standaardiseren 6.3 Normale toetsen
4.4 Niet-binomiaal 5.4 Normaal of niet? 6.4 Bijzondere toetsen
4.5 Wortel-n-wet 5.5 Totaalbeeld 6.5 Totaalbeeld
4.6 Totaalbeeld
Toegepaste analyse
1 Modelleren 2 Exp. en log. functies 3 Goniometrische functies
1.1 Evenredigheid 2.1 Het getal e 3.1 Goniofuncties
1.2 Modelleren 2.2 Differentieerregels 3.2 Gonio formules
1.3 Toepassingen 2.3 Exp. functies 3.3 Differentieerregels
1.4 Totaalbeeld 2.4 Log. functies 3.4 Harmonische trilling
2.5 Groeimodellen 3.5 Totaalbeeld
2.6 Totaalbeeld
Meetkunde
1 Vectoren en goniometrie 2 Meetkundige berekeningen
1.1 Vectoren 2.1 Coördinaten in 3D
1.2 Sin, cos, tan 2.2 Vectoren in 3D
1.3 Sinusregel 2.3 Punten, lijnen, vlakken
1.4 Cosinusregel 2.4 Constructies
1.5 3D toepassingen 2.5 Hoeken en afstanden
1.6 Totaalbeeld 2.6 Totaalbeeld
0.0 alleen SE