STATISTIEK Overzicht
Diagrammen gebruiken

Inleiding

Nadat de gegevens geordend zijn in een tabel, wil je deze ook grafisch verwerken. Een figuur is vaak gemakkelijker te lezen en toegankelijker voor de lezer. Maar welk type diagram kun je nu het beste gebruiken? Het begrip diagram is een zeer algemeen begrip, er is dus heel veel keuze...

» Verkennen

Je leert nu:

  • verschillende soorten diagrammen te tekenen: staafdiagram, histogram, cirkeldiagram, steel-bladdiagram, lijndiagram, frequentiepolygoon, cumulatief frequentiepolygoon;
  • een keuze te maken uit de genoemde diagrammen om je onderzoekgegevens te verwerken.
Je kunt al:
  • gegevens in een frequentietabel (zowel met absolute als relatieve frequenties) verwerken;
  • staafdiagrammen, lijndiagrammen en cirkeldiagrammen maken bij gegevens.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven