STATISTIEK Overzicht
Gegevens samenvatten

Inleiding

Grote verzamelingen statistische gegevens zijn (ondanks het gebruik van tabellen en diagrammen) vaak nogal onoverzichtelijk. Vergelijken van frequentieverdeling is ook niet altijd in één oogopslag mogelijk. Daarom worden de resultaten van een statistisch onderzoek vaak samengevat in een aantal getallen die snel informatie geven over frequentieverdelingen, zoals gemiddelden en spreiding van gegevens.

» Verkennen

Je leert nu:

  • een reeks waarnemingen samen te vatten met centrummaten, zoals gemiddelde, mediaan en modus;
  • een reeks waarnemingen samen te vatten met spreidingsmaten, zoals spreidingsbreedte, kwartielafstand en standaardafwijking;
  • een reeks waarnemingen samen te vatten in een boxplot.
Je kunt al:
  • gegevens in een frequentietabel (zowel met absolute als relatieve als cumulatieve frequenties) verwerken;
  • een (cumulatief) histogram en een (cumulatief) frequentiepolygoon maken bij een frequentietabel.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven