EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Exponentiële functies

Inleiding

Je hebt het getal e leren kennen en de natuurlijke logaritme.
Je kunt nu functies van de vorm f(x) = ex differentiëren. Maar je wilt ook f(x) = gx en alle functies waarin gx in het voorschrift voorkomt kunnen differentiëren. Dan kun je van dit soort functies de karakteristieken berekenen met behulp van de afgeleide en de tweede afgeleide.

» Verkennen

Je leert nu:

  • de afgeleide van f(x) = gx bepalen
  • de regels voor het differentiëren toepassen op functies waarin de onbekende in de exponent voorkomt;
  • van dergelijke functies de hellingen, de extremen en de buigpunten berekenen.
Je kunt al:
  • exponenten en logaritmen gebruiken;
  • differentiëren en dit toepassen bij het berekenen van hellingen, extremen en buigpunten;
  • de afgeleide van f(x) = ex bepalen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven