EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Logaritmische functies

Inleiding

Je kunt functies met een voorschrift van de vorm f(x) = gx differentiëren. En met behulp daarvan leer je nu logaritmische functies differentiëren. Daarbij maak je gebruik van de definitieformules van logaritmen.

» Verkennen

Je leert nu:

  • de afgeleide van een logaritmische functie bepalen;
  • van dergelijke functies de hellingen, de extremen en de buigpunten berekenen.
Je kunt al:
  • exponenten en logaritmen gebruiken;
  • differentiëren en dit toepassen bij het berekenen van hellingen, extremen en buigpunten;
  • de afgeleide van f(x) = gx bepalen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven