EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Logaritmische functies

Voorbeeld

De luchtdruk p (in hectopascal hPa) hangt af van de hoogte h in km boven het aardoppervlak. In een luchtballon is de luchtdruk gemakkelijk te meten en wordt daaruit de hoogte berekend met de formule:
h = –6,5 log ( p p 0 )
Hierin is p0 de luchtdruk op zeeniveau. Neem aan dat p0 = 1000 hPa.
Bereken nu de hoogte en de snelheid waarmee h(p) verandert als p = 920 hPa wordt gemeten.

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven