EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp "Exponentiële en logaritmische functies". Een eigen samenvatting maken is nuttig.

Begrippenlijst:
21: het getal e — de natuurlijke logaritme — afgeleide van f(x) = ex
22: differentieerregels — de kettingregel
23: afgeleiden van exponentële functies
24: afgeleiden van logaritmische functies
25: enkellogaritmisch en dubbellogaritmisch grafiekenpapier — geremde exponentiële groei

Activiteitenlijst:
21: werken met het getal e en de natuurlijke logaritme
22: de kettingregel gebruiken
23: exponentiële functies differentiëren
24: logaritmische functies differentiëren
25: verschillende groeimodellen herkennen — werken met enkel- en dubbellogaritmisch grafiekenpapier

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven