EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Het getal e
Sorry, de GeoGebra Applet start niet. Zorg dat Java 1.4.2 (of een nieuwere versie) actief is. (klik hier om Java nu te installeren)

Theorie

De afgeleide van de exponentiële functie f(x) = gx vind je door de functie met een factor afhankelijk van g te vermenigvuldigen.
Als f(x) = gx dan is f'(x) = cg · gx.

Er bestaat een waarde van g waarvoor geldt dat cg = 1.
Deze natuurlijke groeifactor is het getal e.
Een benadering voor e is: e ≈ 2,71828...

Als f(x) = ex, dan is f'(x) = ex.

Met f(x) = ex reken je net als met alle exponentiële functies. Op je rekenmachine zit er een speciale toets voor. En er hoort ook een logaritme met grondtal e bij...

Ook nu is ex = a gelijkwaardig met x = elog(a).
In plaats van elog(a) schrijf je ln(a).
ln(a) is de natuurlijke logaritme van a.
De functies y = ex en y = ln(x) zijn elkaars inverse functies. De grafieken daarvan zijn elkaars spiegelbeeld bij spiegelen in de lijn y = x.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven