EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Totaalbeeld

Opgaven

Bij dit onderdeel horen opgaven om de theorie aan te leren, te oefenen en te verwerken. Er zijn ook testopgaven om te kijken of je alles hebt begrepen.
Hier vind je de volgende bestanden:

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven