EXPONENTIËLE - EN LOGARITMISCHE FUNCTIES Overzicht
Logaritmische functies

Voorbeeld

Gegeven is de functie f met f(x) = x ln(x). Bereken algebraïsch het minimum van f.

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven