STATISTIEK Overzicht
Statistisch onderzoek

Inleiding

Bij statistiek draait het allemaal om onderzoek. Het doel ervan is uitspraken doen; deze uitspraken moeten onderbouwd worden met cijfers, diagrammen en berekeningen. Je kunt bij een onderzoek nooit alle Nederlanders of alle jongeren onderzoeken. Je moet bij een onderzoek een goede selectie uit alle Nederlanders of uit alle jongeren bekijken.
Hoe doe je dat?
Het woord statistiek is afkomstig uit het Latijn: "statisticum collegium". Dit betekent: les over staatszaken. Je zou kunnen zeggen de analyse van staatsgegevens.

» Verkennen

Je leert nu:

  • de begrippen steekproef, populatie, aselect en representatief;
  • een vragenlijst op te stellen die betrouwbare gegevens oplevert die goed te verwerken zijn.
Je kunt al:
  • de basistechnieken van het werken met de grafische rekenmachine en/of met Excel.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven