HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Normale toetsen

Inleiding

Het toetsen van hypothesen kun je ook doen als een stochast normaal is verdeeld.
Een goed voorbeeld is de controle door de consumentenbond van het vulgewicht van kilopakken suiker. Ook daarbij speelt de significantie een grote rol. Maar bovendien wordt er vaak een steekproef getrokken met een bepaalde grootte n uit een normaal verdeelde populatie. En dan moet je met de wortel-n-wet rekening houden.

» Verkennen

Je leert nu:

  • het gemiddelde μ van een normaal verdeelde stochast toetsen;
  • de wortel-n-wet gebruiken bij een steekproef van grootte n.
Je kunt al:
  • werken met binomiale toetsen;
  • de begrippen nulhypothese, alternatieve hypothese en beslissingsvoorschrift en significantieniveau gebruiken.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven