VECTOREN EN GONIOMETRIE Overzicht
Sinus, cosinus en tangens

Inleiding

Een vliegtuig legt 500 km af met een koers van 30° ten opzichte van het Noorden. Hoeveel km verplaatst het vliegtuig zich in Noordelijke richting?
Dit kun je nauwkeurig berekenen met behulp van goniometrie. Er is immers sprake van een rechthoekige driehoek. Maar wat als de windrichting bijvoorbeeld 120° is?

» Verkennen

Je leert nu:

  • sinus, cosinus en tangens gebruiken om componenten van vectoren te berekenen;
  • sinus, cosinus en tangens van hoeken boven de 90° gebruiken.
Je kunt al:
  • werken met goniometrische verhoudingen in rechthoekige driehoeken;
  • vectoren met gegeven richting en lengte tekenen en de componenten bepalen door meting;
  • van vectoren gegeven door hun x- en y-componenten de lengte en de richtingshoek berekenen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven