VECTOREN EN GONIOMETRIE Overzicht
De sinusregel

Inleiding

Niet altijd zijn driehoeken netjes voorzien van een rechte hoek. Om toch met sin, cos of tan te kunnen werken heb je dan hulplijnen nodig die voor rechte hoeken zorgen. Bovendien moet je dan een aantal berekeningsstappen zetten.
De sinusregel maakt het rekenwerk wat eenvoudiger...

» Verkennen

Je leert nu:

  • de sinusregel gebruiken.
Je kunt al:
  • werken sinus, cosinus en tangens;
  • werken met hoeken groter dan 90°.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven