VECTOREN EN GONIOMETRIE Overzicht
Vectoren

Inleiding

Bij schepen en vliegtuigen speelt naast de snelheid ook de koers een belangrijke rol. Die koers wordt vastgelegd door de hoek t.o.v. het Noorden. In feite heb je het bij beide over een snelheidsvector, een combinatie van snelheid (de lengte van de pijl) en koers (de richtingshoek).

» Verkennen

Je leert nu:

  • wat een vector is;
  • de begrippen draaihoek en lengte van een vector;
  • vectoren in componenten ontbinden;
  • werken met componenten van vectoren.
Je kunt al:
  • werken met coördinaten;
  • meetkundige begrippen zoals: loodrecht, evenwijdig, hoek, afstand, e.d., gebruiken.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
GeoGebra I
Opgaven