CONTINUE KANSMODELLEN Overzicht
Normaal of niet?

Inleiding

Als je de gewichten van zo'n 1000 aselect gekozen vrouwen uit de leeftijdsgroep van 20-<30 jaar meet, krijg je ongeveer een klokvormige frequentieverdeling. Maar mag je nu zeggen dat er sprake is van een normale verdeling?
Er bestaat normaal waarschijnlijkheidspapier. Op dat papier wordt een cumulatief relatief frequentiepolygoon een rechte lijn als er van een normale verdeling sprake is. Met behulp van de vuistregels kun je vanaf dat papier dan het gemiddelde en de standaardafwijking aflezen.

» Verkennen

Je leert nu:

  • een cumulatief relatief frequentiepolygoon tekenen op normaal waarschijnlijkheidspapier;
  • verwachtingswaarde of standaarddeviatie van een normale stochast aflezen.
Je kunt al:
  • werken met normale stochasten;
  • kansen berekenen bij normale stochasten;
  • grenswaarden terugzoeken bij normale kansen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven