CONTINUE KANSMODELLEN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Continue kansmodellen" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
51: continue stochast — kansdichtheidsfunctie — normaalkromme
52: normale stochast — μ en σ bij een normale stochast — normale kansen
53: de standaardnormale stochast — standaardiseren — de wortel-n-wet voor een steekproef uit een normale verdeling
54: normaal waarschijnlijkheidspapier
55: de centrale limietstelling

Activiteitenlijst:
51: bij een continue stochast kansen bepalen — eigenschappen van de normaalkromme
52: kansen berekenen bij een normale stochast — grenswaarden berekenen bij gegeven normale kansen
53: standaardiseren — μ of σ berekenen bij een normale verdeling
54: met normaal waarschijnlijkheidspapier onderzoeken of er van een normale verdeling sprake is
55: een binomiale stochast benaderen met een normale stochast.

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven