CONTINUE KANSMODELLEN Overzicht
Standaard normaalkromme

Inleiding

In het voorgaande heb je met de normaalkromme en normale stochasten leren werken. Een normale kansverdeling wordt gekarakteriseerd door gemiddelde μ en standaardafwijking σ. Maar er zijn situaties denkbaar waarin je één van beide niet weet. Bijvoorbeeld als je bij het vullen van bijvoorbeeld een pak suiker het vulgewicht nauwkeuriger wilt afstellen.

» Verkennen

Je leert nu:

  • het begrip standaardnormale stochast;
  • verwachtingswaarde of standaarddeviatie berekenen bij een normale stochast.
Je kunt al:
  • werken met normale stochasten;
  • kansen berekenen bij normale stochasten;
  • grenswaarden terugzoeken bij normale kansen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven