CONTINUE KANSMODELLEN Overzicht
Normale kansen

Inleiding

Bij heel veel continue toevalsvariabelen blijkt een mooie symmetrische klokvormige kansdichtheidsfunctie te horen. Dat geldt voor het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, e.d.
De beroemde wiskundige Gauss (1777 - 1855) vond er een formule voor. Sinds die tijd spreek je van een "Gausskromme" of ook wel "normaalkromme". Je zegt bijvoorbeeld dat het vulgewicht van pakken suiker normaal verdeeld is.

» Verkennen

Je leert nu:

  • kansen berekenen bij normaal verdeelde stochasten.
Je kunt al:
  • werken met continue stochasten;
  • de normaalkromme als voorbeeld van kansdichtheidsfunctie hanteren;
  • de vuistregels voor de normaalkromme gebruiken.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven