CONTINUE KANSMODELLEN Overzicht
Normale kansen
Sorry, de GeoGebra Applet start niet. Zorg dat Java 1.4.2 (of een nieuwere versie) actief is. (klik hier om Java nu te installeren)

Voorbeeld

De lengte L van een groep soldaten is normaal verdeeld met een gemiddelde van μ =  L ¯  = 182 cm en een standaarddeviatie van σ = 7 cm.

Bereken P(170 ≤ L ≤ 180), P(L < 180),
P(L = 180) en P(L ≥ 180).

» Antwoord

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven