KANSREKENING Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Kansrekening" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
21: vaasmodel — kansboom — trekking met/zonder teruglegging
22: kansexeperiment — uitkomstenverzameling, gebeurtenis — elkaar wederzijds uitsluitende gebeurtenissen
23: algemene productregel voor kansen — (on)afhankelijke gebeurtenissen — voorwaardelijke kans
24: toevalsvariabele — kansverdeling — verwachtingswaarde

Activiteitenlijst:
21: kansen berekenen m.b.v. kansbomen — het vaasmodel gebruiken
22: kansen berekenen met de optelregel
23: kansen berekenen de productregel
24: een kansverdeling maken — de verwachtingswaarde berekenen — kansen berekenen waarin het gaat om minstens of hoogstens een bepaald aantal

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven