DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Niet-binomiaal

Inleiding

Het binomiale kansmodel is erg overzichtelijk: er zijn maar twee mogelijkheden "succes" of "mislukking" en het gaat om herhaling van steeds dezelfde kanssituatie. Maar natuurlijk bestaan er heel veel discrete stochasten waarbij er meer dan twee mogelijkheden zijn en/of er geen herhaling plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld in het vaasmodel aan een trekking zonder teruglegging.
Je zult in dit onderdeel een paar discrete niet-binomiale stochasten tegenkomen.

» Verkennen

Je leert nu:

  • werken met enkele niet-binomiale discrete stochasten;
  • de bijbehorende kansverdelingen opstellen
  • regels voor de verwachting en de standaardafwijking van die stochasten.
Je kunt al:
  • het vaasmodel;
  • een kansverdeling opstellen bij een vaasmodel;
  • de regels voor de verwachting en de standaarddeviate van de som van meerdere stochasten.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven