DISCRETE KANSMODELLEN Overzicht
Binomiale stochasten

Inleiding

Plaatjes zoals dit worden gebruikt om te onderzoeken of iemand kleurenblind is. Kleurenblindheid komt voor bij 8% van de westerse mannen en 0,4% van de westerse vrouwen. Via de website www.kleurenblindheid.nl kun je er meer over te weten komen.
Of iemand kleurenblind is kun je niet aan zijn uiterlijk zien, dus je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe groot de kans is dat er kleurenblinden in jouw klas zitten. En hoeveel je er dan verwacht...

» Verkennen

Je leert nu:

  • het begrip Bernoulli-experiment;
  • binomiale stochasten en de bijbehorende kansverdelingen opstellen;
  • rekenen met binomiale kansen;
  • regels voor de verwachting en de standaardafwijking van een binomiale stochast.
Je kunt al:
  • kansverdelingen opstellen bij stochasten;
  • verwachting en standaardafwijking bij een kansverdeling berekenen;
  • de regels voor de verwachting en de standaarddeviate van de som van meerdere stochasten.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Practicum
Opgaven