HYPOTHESEN TOETSEN Overzicht
Het begrip toets

Inleiding

Vaak worden uitspraken over de hele bevolking gedaan op basis van een steekproef. Dat brengt natuurlijk risico's met zich mee. Immers ook als (bijvoorbeeld) in werkelijkheid 15% van de bevolking het afgelopen jaar griep heeft gehad, kan in een steekproef door toevallige omstandigheden dit percentage wel eens anders liggen. Hoe kun je zo een steekproef gebruiken om te schatten hoeveel grieppatiënten er zijn geweest?

» Verkennen

Je leert nu:

  • het begrip hypothese toetsen;
  • de begrippen nulhypothese, alternatieve hypothese en beslissingsvoorschrift.
Je kunt al:
  • werken met binomiale kansverdelingen.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Opgaven