MODELLEREN Overzicht
Toepassingen

Inleiding

Het opstellen van een wiskundig model is vaak nog een heel gepuzzel.
Het is belangrijk om actief te zijn: stel jezelf passende vragen en probeer die te beantwoorden. Daarbij moet je proberen te schematiseren en na te denken over de variabelen. In het voorgaande onderdeel is dat vaak voor je gedaan door hulpvragen te stellen.
Deze serie mogelijke hulpvragen kan je daarbij helpen.
Die lijst met vragen is beslist niet compleet: er zijn nog wel andere te verzinnen. Bovendien leer je hem natuurlijk niet uit het hoofd. Je houdt de modelleercyclus in de gaten en verzint zelf verstandige vragen. Ook bij het beschrijven van de oplossing is het nuttig om steeds op te schrijven welke vragen je jezelf hebt gesteld en welke antwoorden (en aannames) dat tot gevolg had. Volg je dan de stappen van de modelcyclus, dan kom je als vanzelf tot een leesbare uitwerking van je modelleersituatie.

In dit onderdeel tref je alleen een viertal voorbeelden aan van probleemsituaties waarin je een wiskundig model kunt opstellen.

Inleiding
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4
Opgaven