MODELLEREN Overzicht
Modelleren

Inleiding

Een model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid waarin nog alle eigenschappen zijn terug te vinden die belangrijk zijn voor het probleem.
Het verband tussen de kijkafstand a (in m) in een aards lanschap zonder obstakels en de hoogte h (in m) is daarvan een voorbeeld. De formule a=3572 h 1 2 kun je zelf afleiden. Het proces van het bedenken van zo'n rekenmodel voor de situatie is modelleren.

» Verkennen

Je leert nu:

  • werken met wiskundige modellen in eenvoudige situaties;
  • welke stappen er bij het construeren van een wiskundig model zijn te herkennen;
  • hoe je het stellen van goede vragen kunt gebruiken om een model te construeren.
Je kunt al:
  • werken met formules en evenredigheid;
  • eenvoudige meetkunde uit de onderbouw.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Opgaven