GONIOMETRISCHE FUNCTIES Overzicht
Goniometrische formules

Inleiding

Je hebt gezien dat goniometrische functies soms periodiek zijn, maar soms ook niet. En af en toe lijkt een op het oog lastige functie een zuivere sinusoïde als grafiek op te leveren. Om aan te tonen dat er dan ook echt van een sinusoïde sprake is, moet je het functievoorschrift kunnen herschrijven. En daarvoor heb je een aantal eigenschappen van sin, cos en tan nodig: de goniometrische formules.

» Verkennen

Je leert nu:

  • de goniometrische formules (symmetrieformules, somformules, verdubbelingsformules, enz.) kennen;
  • hoe je de goniometrische formules uit elkaar kunt afleiden;
  • de goniometrische formules gebruiken bij het herschrijven van functievoorschriften en het oplossen van vergelijkingen.
Je kunt al:
  • werken met sinusoïden en vergelijkingen met sinus en cosinus oplossen;
  • goniometrische functies met de grafische rekenmachine onderzoeken;
  • werken met de functie y = tan(x).

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Voorbeeld 4