<a href="view.php?page=extra/po" class="selected">Praktische opdrachten</a> <a href="view.php?page=extra/po-uitvoering">Uitvoering</a> <a href="view.php?page=extra/po-onderbouw">Onderbouw</a> <a href="view.php?page=extra/po-bovenbouw" class="selected">havo/vwo top</a> <a href="view.php?page=extra/po-vmbo">vmbo</a>
menu-extra-po

Praktische opdrachten voor de tweede fase HAVO/VWO

De volgende praktische opdrachten voor de tweede fase HAVO/VWO zijn beschikbaar.

Titel Doelgroep Onderwerp Trefwoorden
De geschiedenis van de formule 4hv Formules en grafieken formule, variabele, geschiedenis
Huidoppervlakte 4hv Machtsverbanden machten, machtsverbanden, inhoud, oppervlakte
De C14 methode 4hv Exponentile verbanden exponentieel verval, logaritmische schaal
Lesgeven 4hv Rekenen rekenles, les met basiswiskunde
Indexcijfers 4hv wa Rekenen met procenten procenten, indexwaarde, basisjaar
Kentekens 4hv wa Telproblemen telsystemen, machten, faculteiten
Medaillespiegel OS 4hv wa Statistiek tabellen, tabellen kritisch interpreteren
Mobiele telefonie 4hv wa Lineaire verbanden formule, lineair verband, grafieken vergelijken
Europese Unie 4hv wa Statistiek tabellen, diagrammen, rekenen
Wereldrecords 4hv wa Formules en grafieken grafieken, interpoleren/extrapoleren, exponentile groei, werken met Excel, (regressielijn)
De bevolking van NL 4hv wa Formules en grafieken grafieken, interpoleren/extrapoleren, exponentile groei, werken met Excel, (regressielijn)
Verkiezingen 4hv wa/c Tabellen en rekenen tabellen maken, werken met Excel, rekenen
Hoe vol is NL? 4hv wa Statistiek tabellen, diagrammen, rekenen
De Gulden Snede 4hv wb Meetkunde en formules meetkundige verhoudingen, abc-formule, Fibonacci-rij, gulden getal, gulden rechthoek, geschiedenis
De abc-formule bewijzen 4hv wb Algebra tweedegraads vergelijkingen, kwadraat afsplitsen, bewijs abc-formule
De formule van Cardano 5hv wb Algebra derdegraads vergelijkingen, afleiden oplossingsformule
Windenergie 4hv wb
4v wa/c
Functies en grafieken machtsfuncties, exponentile functies
Kogelbaan 4hv wb Functies en grafieken kwadratische functies, functies combineren
Perspectief 4h wb Ruimtemeetkunde ruimtelijke figuren, lijnperspectief, verdwijnpunten, zichtlijnen, horizon
Caleidocyclus 4h wb Meetkunde en formules ruimtelijke figuren, oppervlakte, inhoud, bouwplaat
Koffiebekertje 4h wb Meetkunde en formules ruimtelijke figuren, oppervlakte, inhoud, bouwplaat, afgeknotte kegel
Obelisk 4h wb Meetkunde en formules ruimtelijke figuren, oppervlakte, inhoud, bouwplaat, afgeknotte piramide
Hypotheek 5v wa/wc Rijen rekenkundige rij, meetkundige rij, somrij
Files 5hv wb Differentiaalrekening wiskundig model, differentiren van gebroken functies
Exoplaneten 5hv wb Sinusoden draaiing, radialen, sunusfuncties, sinusoden
Kaartprojecties 5hv wb Meetkunde projectie, bol, cilinder, verhoudingen, goniometrie
Krommen door rechten 5hv wb Meetkunde vlakke meetkunde, parabool, hyperbool
Spiralen 5v wb Parameterkrommen vlakke kromme, poolcordinaten, parametervoorstelling, soorten spiralen
Krommen op de kermis 5v wb Parameterkrommen vlakke kromme, parametervoorstelling, ruimtekrommen
Volvo Ocean Race 5v wd Bolmeetkunde krommen op een bol