Hypotheken

Een praktische opdracht voor de tweede fase vwo, wiskunde A/C

Bronnen: De math4all-site over rijen, met name de toepassing lineaire aflossing of annuïteiten.
Hypotheek voor beginners
Theorie: Rijen: rekenkundige en meetkundige rijen
Resultaat: Een hypotheekadvies (titelblad leesbare uitwerking downloaden)
Studielast: 6-8 uur

Wil je een huis kopen en heb je daarvoor niet genoeg geld? In dat geval sluit je bij een bank een hypotheek af. Dan leen je het benodigde geld van de bank. Dat gaat tegen betaling, de hypotheekrente. Bovendien zul je vaak je schuld langzaam willen aflossen, of een kapitaal opbouwen waarmee je hem kunt aflossen, of...

Er zijn diverse vormen van hypotheekverstrekking door een bank. De traditionele zijn:

In Nederland is de hypotheekrente aftrekbaar van de belasting en dat hebben we gemerkt de afgelopen jaren...
Er konden steeds hogere bedragen worden geleend omdat de staat toch meebetaalt. Dat heeft in de jaren 1980 - 2008 een enorme stijging van de huizenprijzen tot gevolg gehad, zodat starters op de woningmarkt al meteen met torenhoge schulden zaten. De kredietcrisis van 2008 heeft dit probleem heel erg zichtbaar gemaakt. En dat betekent dat er weer veel beter moet worden nagedacht over de verstrekking van hypotheken en het systeem van belastingaftrek.

In deze opdracht is het de bedoeling dat je een aantal hypotheekvormen doorrekent en met elkaar vergelijkt. Daarvoor heb je gegevens nodig. Die zijn via internet gemakkelijk te vinden.

De opdracht