Indexcijfers

Een praktische opdracht voor de tweede fase havo/vwo, wiskunde A

Bronnen: Over indexcijfers.
Economieboeken voor de tweede fase
Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), waar veel met indexcijfers wordt gewerkt
Theorie: Analyse: Werken met tabellen en grafieken
Resultaat: Werkstuk gemaakt in een tekstverwerker (titelblad werkstuk downloaden)
Studielast: 2 uur

In economieboeken kun je vinden wat economen verstaan onder indexcijfers. Ze worden gebruikt om het verloop van het nationaal inkomen, de huizenmarkt, de koopkracht, de gemiddelde prijs van de woningen, het aantal scholieren in het v.o., of nog iets anders weer te geven.

Het gaat daarbij om statistische informatie, die je voor Nederland bijvoorbeeld kunt vinden in het Statistisch Jaarboek, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CBS). Je kunt het CBS ook vinden op het internet. Ga dan naar 'kerncijfers' en of bekijk het 'webmagazine'. Ook kun je gebruik maken van gegevens van het Nibud. Die houden regelmatig een 'Scholierenonderzoek'.

Zoek vier voorbeelden van het gebruik van indexcijfers. Leg uit wat indexcijfers zijn en waarom ze worden gebruikt. Werk elk van de vier voorbeelden uit. Ga ook in op de invloed op de cijfers van het veranderen van het indexjaar.


Uitwerking: