REKENEN Overzicht
Procenten erbij of eraf

Toepassing: Indexcijfers

Om het verloop van bijvoorbeeld de prijzen van levensmiddelen weer te geven worden wel indexcijfers gebruikt.
Stel dat in 2002 de gemiddelde prijs van een standaardpakket levensmiddelen € 24,= was. Als datzelfde pakket levensmiddelen in 2003 dan € 25,20 kost, dan is dat 25,20/24 = 1,05 keer zoveel.
Neem je 2002 als basisjaar, dan is in 2002 de prijsindex 100(%).
En in 2003 is de prijsindex 1,05 × 100 = 105.

Eenzelfde pakket levensmiddelen kost in 2004 wel € 25,90.
Ga na dat in 2004 het indexcijfer ongeveer 108 is.
Zo kun je een tabel met indexcijfers samenstellen.

jaartal 2001 2002 2003 2004 2005 2006
indexcijfer  98 100 105 108 112 103

De prijs van het pakket levensmiddelen in 2005 kun je met behulp van het indexcijfer uitrekenen:
prijs =  112 100  × 24 = 26,88, dus € 26,88.

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
B.T.W.
Indexcijfers
Opgaven