Spiralen

Een praktische opdracht voor de tweede fase vwo, wiskunde B

Bronnen: Bekijk vooral het onderdeel Poolvoorstelling.
Het begrip Spiraal volgens de Wikipedia; ook een goed startpunt naar verschillende soorten spiralen.
Theorie: Parameterkrommen
Resultaat: Een leesbare uitwerking van de opdracht (titelblad leesbare uitwerking downloaden)
Studielast: 4-6 uur

De spiraal van Archimedes is een kromme waarvan de hoek naar een bepaald punt een veelvoud is van de afstand van dat punt tot de oorsprong: r = a · θ.
Bekijk de figuur.

Je bent eigenlijk bij krommen gewend om niet met poolcoördinaten te werken, maar met een parametervoorstelling van de vorm x(t) = ... en y(t) = ....
Je kunt een vlakke kromme in poolcoördinaten omzetten naar deze parametervorm.

Behalve Archimedische spiralen bestaan er ook andere spiralen, bijvoorbeeld de logaritmische spiraal. Ook bij andere soorten spiralen kun je vergelijkbare berekeningen doen en een constructiebeschrijving maken. Een animatie in GeoGebra vergroot de feestvreugde natuurlijk!

De opdracht