De Europese Unie

Een praktische opdracht voor de tweede fase havo/vwo, wiskunde A

Bronnen: De math4all-site over statistiek.
De officiële websites van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Europese Parlement (Nederlandstalig)
Zoeken op het internet
Theorie: Statistiek: gebruik van tabellen en diagrammen
Resultaat: Onderzoeksverslag voor het Europese Parlement (titelblad leesbare uitwerking downloaden)
Studielast: 6 - 8 uur

Op dit moment vormen 25 landen de Europese Unie met een eigen Europarlement en een eigen 'regering', de Europese Commissie. Dit Europarlement telt vanaf 1 mei 2004 maar liefst 731 leden, vertegenwoordigers van elk van die 25 landen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat alle landen zich in dat Europarlement en in die Europese Commissie op een eerlijke wijze vertegenwoordigd voelen. Maar, wat is eerlijk...?

Op deze vraag is moeilijk antwoord te geven. Het hangt er maar van af wat je onder 'eerlijk' verstaat. Gaat het dan om:

Op de officiële website van de Europese Unie vind je veel informatie over het Europarlement en de Europese Commissie. Bekijk de informatie die daar is te vinden goed. Zoek eventueel nog andere geschikte sites.

Opdracht:

Probeer nu eerst te achterhalen waarop de verdeling van de zetels in het Europarlement en in de Europese Commissie is gebaseerd. Laat vervolgens zien welke andere verdelingen mogelijk zijn als je die op andere gronden maakt. Kom je dan steeds tot hetzelfde totaal aantal zetels?
Vergelijk minstens vier mogelijke verdelingen met elkaar. Zet ze daartoe om in overzichtelijke diagrammen (bijvoorbeeld in Excel). Probeer een conclusie te trekken over de 'eerlijkste' verdeling van de zetels.
Beschrijf ook welke invloed het toevoegen van nieuwe lidstaten op de zetelverdeling zal hebben bij elk van jou verdelingen. Moet je bijvoorbeeld het totaal aantal aanpassen?

Maak van dit alles een leesbaar onderzoeksverslag waarin je berekeningen en je diagrammen een heldere plaats krijgen.

Uitwerking: