Huidoppervlakte

Een praktische opdracht voor de tweede fase havo/vwo

Bronnen: De math4all-site voor de theorie over machtsfuncties en formules voor de inhoud van lichamen.
Zoeken op het Internet via Google (Trefwoorden: huidoppervlakte, allometrie)
Theorie: Analyse: Machtsfuncties
Resultaat: Leesbare uitwerking gemaakt in een tekstverwerker (titelblad downloaden)
Studielast: 6-8 uur

De grootte van de huidoppervlakte van een bepaald dier is belangrijk voor het warmteverlies. Dieren met een relatief grootte huidoppervlakte hebben meer energie nodig om in een koudere omgeving hun lichaam op temperatuur te houden.
De bioloog Meeh gebruikt voor het verband tussen lichaamsgewicht G (in kg) en de huidoppervlakte H (in dm2) van dieren van een bepaalde soort een formule van de vorm:

H = c · G2/3

De constante c heet de Meeh-coëfficiënt. Die Meeh-coëfficiënt verschilt per diersoort. In de tabel zie je een aantal van die Meeh-coëfficiënten.

Meeh-coëfficiënten
egel 7,5
schaap 8,4
muis 9,0
varken 9,0
koe 9,0
rat 9,1
marmot 9,3
konijn 9,8
vis 10,0
kat 10,0
paard 10,0
mens 11,2
slang 12,5
vleermuis 57,5


In deze opdracht is het uiteindelijk de bedoeling dat je verklaart hoe een dergelijke formule tot stand kan zijn gekomen. Werk aan de hand van de volgende vragen en opdrachten:

Maak een leesbare uitwerking over het verband tussen huidoppervlakte en lichaamsgewicht en het biologische belang daarvan, waarin je ingaat op de zaken die hierboven staan genoemd, onder andere ook het verhaal van de braadtijden.


Opdracht: