<a href="view.php?page=extra/po">Praktische opdrachten</a> <a href="view.php?page=extra/po-uitvoering">Uitvoering</a> <a href="view.php?page=extra/po-onderbouw" class="selected">Onderbouw</a> <a href="view.php?page=extra/po-bovenbouw">havo/vwo top</a> <a href="view.php?page=extra/po-vmbo">vmbo</a>
menu-extra-po

Praktische opdrachten voor de leerjaren 1, 2 en 3 HAVO/VWO

De volgende praktische opdrachten voor de onderbouw HAVO/VWO zijn beschikbaar.

Titel Leerjaar Onderwerp Trefwoorden
Snert 1hv rekenen verhoudingen, recepten
Eiertangram 1hv meten en tekenen cirkel, eivorm, tangram, tangramfiguren
Bomen 1hv grafieken boom, jaarring, grafiek, groei
Hoe lang en hoe zwaar? 1hv grafieken lengte, gewicht, schoolartsenkaarten, grafiek, groei
De vijf regelmatige lichamen 1hv meten en tekenen ruimtelijke figuren, lichamen, regelmatig, hoekpunten, ribben, grensvlakken, Euler
Fietsen met versnelling 1hv rekenen versnelling, overbrenging, verhoudingen
Dodehoekspiegel 12hv meten en tekenen kijklijn, kijkhoek, dode hoek
Logo ontwerpen 12hv meten en tekenen symmetrie, symmetrische figuren
Perspectief 23hv meten en tekenen ruimtelijke figuur, lijnperspectief, horizon, verdwijnpunten
De Gulden Snede 3hv meetkunde | formules verhouding, meetkundige verdeling, kwadratische formule
Een bewijs voor de abc-formule 3hv formules en verbanden kwadraat, kwadratisch verband, kwadratische vergelijking