<a href="view.php?page=overzichten/havovwo-12">havo/vwo 1/2</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-3">vwo 3</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-a">vwo a</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-b" class="selected">vwo b</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-c">vwo c</a> <a href="view.php?page=overzichten/vwo-456-d">vwo d</a>
menu-overzichten-vb
Functies en grafieken
1 Werken met formules 2 Functies en grafieken 3 Exponentiële functies
1.1 Formules gebruiken 2.1 Het begrip functie 3.1 Exponentiële groei
1.2 Formules herschrijven 2.2 Domein en bereik 3.2 Reële exponenten
1.3 Formules en de GR 2.3 Bijzondere functies 3.3 Exponenten en machten
1.4 Vergelijkingen 2.4 Karakteristieken 3.4 Exponentiële functies
1.5 Stelsels 2.5 Transformaties 3.5 Meer exp. functies
1.6 Totaalbeeld 2.6 Ongelijkheden 3.6 Totaalbeeld
2.7 Totaalbeeld
4 Logaritmische functies 5 Machtsfuncties 6 Periodieke functies
4.1 Logaritmen 5.1 Machten 6.1 Periodiciteit
4.2 Eigenschappen 5.2 Machtsfuncties 6.2 Radialen
4.3 Log. schaal 5.3 Kwadratische functies 6.3 Sinusfuncties
4.4 Log. functies 5.4 De abc-formule 6.4 Cosinusfuncties
4.5 Log. vergelijkingen 5.5 Meer machtsfuncties 6.5 Sinusoïden
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 6.6 Per. modellen
6.7 Totaalbeeld
Differentiaal- en integraalrekening
1 Veranderingen 2 Afgeleide functies 3 Differentieerregels
1.1 In grafieken 2.1 Het begrip afgeleide 3.1 Differentieerregels
1.2 Per stap 2.2 Differentiëren 3.2 De kettingregel
1.3 Differentiequotiënt 2.3 Transformaties 3.3 De productregel
1.4 Differentiaalquotiënt 2.4 Extremen berekenen 3.4 De quotiëntregel
1.5 Hellingsgrafiek 2.5 Buigpunten 3.5 Differentieerbaarheid
1.6 Totaalbeeld 2.6 Veeltermen 3.6 Toepassingen
2.7 Totaalbeeld 3.7 Totaalbeeld
4 Integraalrekening 5 Exp. en log. functies 6 Goniometrische functies
4.1 De integraal 5.1 Het getal e 6.1 Gonio functies
4.2 Primitieven 5.2 Exp. functies 6.2 Gonio formules
4.3 Integreren 5.3 Log. functies 6.3 Gonio functies diff.
4.4 Oppervlakte en lengte 5.4 Groeimodellen 6.4 Harmonische trilling
4.5 Omwentelingslichamen 5.5 Integralen 6.5 Integralen
4.6 Totaalbeeld 5.6 Totaalbeeld 6.6 Totaalbeeld
Vlakke meetkunde
1 Redeneren en bewijzen 2 Vierhoeken en cirkels 3 Afstanden en grenzen
1.1 Basisbegrippen 2.1 Vierhoeken 3.1 Het begrip afstand
1.2 Congruentie 2.2 Hoeken en cirkels 3.2 Iso-afstandslijnen
1.3 Bewijzen 2.3 Koordenvierhoeken 3.3 Conflictlijnen
1.4 Gelijkvormigheid 2.4 Raaklijnen 3.4 Kegelsneden
1.5 Bijzondere lijnen 2.5 Totaalbeeld 3.5 Totaalbeeld
1.6 Totaalbeeld
Meetkunde en analyse
1 Parameterkrommen
1.1 Periodieke beweging
1.2 Lissajousfiguren
1.3 Snelheden
1.4 Poolvoorstelling
1.5 Totaalbeeld
0.0 alleen SE