De groei van lengte en gewicht bij jonge mensen

Een praktische opdracht voor de eerste klas havo/vwo

Bronnen: Basiswiskunde: Grafieken tekenen, Het verloop van grafieken beschrijven. Je moet weten hoe je grafieken tekent en hoe je het verloop van een grafiek beschrijft.
Misschien vind je ook in je biologieboek het nodige over de groei van de mens.
Theorie: Werken met tabellen en grafieken, o.a. interpoleren en extrapoleren.
Resultaat: Verschillende groeigrafieken en een leesbare uitwerking van de antwoorden op de vragen. Ook een conclusie over jouw eigen groei.
Studielast: 2 - 3 uur

Bij een groeionderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis werden kaarten gebruikt om de groei van kinderen op aan te geven. Er waren verschillende kaarten voor jongens en voor meisjes. Behalve tabellen voor lengte en gewicht, kunnen er ook grafieken van lengte en gewicht op worden getekend. Op de bijbehorende werkbladen staat een deel van die kaarten afgedrukt.

De groeikaart voor meisjes

De groeikaart voor jongens

Joop van Straaten zit in de brugklas van een grote scholengemeenschap. Hij is net 12 jaar oud geworden. Op zijn verjaardagsfeestje wordt hij door ooms en tantes (die alleen op dit soort gelegenheden langs komen) met zijn oudere zus Marleen vergeleken. Hoewel Joop maar 1,53 m is en zijn zus dan 1,68 m lang is, vertelt zijn vader hem dat hij op den duur vast groter zal worden dan Marleen. Joop is verbaasd. Jullie ook?

Hier zie je de gegevens van Joop en Marleen van Straaten netjes in tabellen bijeengebracht.

MARLEEN
JOOP
leeftijd lengte gewicht
leeftijd lengte gewicht
39815
310116,5
410416,5
410718
511219
511421
611821,5
611722
712624,5
712424,5
813228
813027,5
913731
913631
1014234
1014235
1114837
1114738,5
1215744
1215344
1316453,51416856De lengtes zijn afgerond op hele cm nauwkeurig en alle gewichten zijn op halve kg afgerond.

In het onderste deel van beide kaarten staan vier grafieken getekend. Bij de onderste kromme lijn staat P3. Dat betekent dat slechts 3% van alle kinderen wat lengte betreft onder die lijn uitkomt.

Hier zie je een plaatje van Bulletje en Bonestaak. Bulletje is net zo lang als een gemiddelde jongen: hij is 1,65 m. Hij weegt echter 80 kg.

Bonestaak weegt net zoveel als een gemiddelde jongen, namelijk 68 kg. Hij is echter nogal lang, te weten 1,98 m.

Gebruik tenslotte de schoolartsenkaart om te schatten hoe lang en zwaar je zelf zult worden. Leg uit, hoe je dat doet.


Uitwerking:

Maak van deze praktische opdracht een werkstukje waarin je antwoord geeft op de vragen. Heeft Joop's vader gelijk? Antwoord steeds in volledige zinnen en wees duidelijk. Licht steeds het antwoord toe. Maak nette grafieken op het werkblad en lever ook die werkbladen in.

Cijfer = (12 + 18 + 8 + 7 + 5) / 5