De caleidocyclus

Een praktische opdracht voor de tweede fase havo/vwo, wiskunde B

Bronnen: De math4all-site voor de wiskundetheorie.
Formule-overzichten zoals je Binas, het Polytechnisch zakboekje, e.d.
Het boek 'De caleidocyclus' van Wallace Walker en Doris Schattschneider.
Theorie: Meetkunde: Inhoud van lichamen berekenen
Wiskundeboek voor de eerste fase havo/vwo
Resultaat: Leesbare uitwerking gemaakt in een tekstverwerker (titelblad leesbare uitwerking downloaden)
Studielast: 8 - 10 uur

De caleidocyclus bestaat uit viervlakken die aan elkaar zitten als een ring (het griekse woord kyklos betekent ook ring). Behalve dat er een mooie vorm ontstaat (Grieks: kalos (= mooi), eidos (= vorm)), kun je ook de ring van viervlakken draaien door het midden. Je ziet hier een mogelijke bouwplaat, waarbij er zes viervlakken ontstaan.

Het eindresultaat wordt een leesbare uitwerking met daarin minstens twee bouwplaten en een duidelijke uitwerking van de overige opdrachten. Elke willekeurige lezer moet begrijpen wat je bedoelt.


Uitwerking: