Krommen op de Kermis

Een praktische opdracht voor de tweede fase vwo N-profielen

Bronnen: Bekijk met name het eerste onderdeel Periodieke beweging en het onderdeel 2D en 3D krommen.
Theorie: Analyse: Periodieke bewegingen in het vlak
Resultaat: Werkstuk gemaakt in een tekstverwerker ((titelblad leesbare uitwerking downloaden)) en een paar animaties in GeoGebra en/of Cabri3D.
Studielast: 10 - 12 uur

De "Polyp" is een echte kermisattractie.
Je zit dan in een bakje dat om een bepaald punt draait. Dat punt draait op zijn beurt ook weer om het centrum van de machine. De beweging die je dan maakt herhaalt zich steeds, maar is toch niet gewoon een saai rondje...
Je doorloopt een kromme waarbij je soms heel snel gaat en dan weer heel langzaam. Dat veroorzaakt de sensatie en het gegil...

De baan die iemand beschrijft die in het bakje aan de tweede arm zit, kun je met de grafische rekenmachine in beeld brengen als je een passende formule verzint. Ga uit van armen met een lengte van 4 m. Neem je het draaipunt van de eerste arm als oorsprong van het assenstelsel, laat je beide armen linksom draaien en ga je er van uit dat op t = 0 het bakje begint te draaien op de positieve x-as, dan vind je

x(t) = 4 cos(t) + 3 cos(2t) en y(t) = 4 sin(t) + 3 sin(2t)

met x en y in m en t in seconden.

Bekijk deze animatie op de math4all-site. Stel a = 2 en r = 3 in. De lengte van de tweede arm wordt dan 3 m.

De beschrijving van bewegingen in het platte vlak met behulp van een parameter t is eenvoudig uit te breiden naar bewegingen in de ruimte. In feite is het toevoegen van een derde functie z(t) voldoende. Zo stelt de parametervoorstelling

x(t) = 8 sin(t) en y(t) = 8 sin(2t) en z(t) = 10 + 8 sin(3t)

een ruimtelijke kromme voor die de vorm van een achtbaan heeft Ga er van uit dat x, y en z in meter zijn en t in seconden is.
Je kunt dit bijvoorbeeld zien als je de projecties van deze kromme op het xy-vlak, het xz-vlak en het yz vlak bekijkt.
Maar je kunt ook proberen om er een ruimtelijke tekening van te maken. Dan moet je eerst even bekijken hoe ruimtekrommen er uit zien.


Opdracht:

Alles wordt uitgewerkt tot een volledig werkstuk.