<a href="view.php?page=tools/practica">Practica</a> <a href="view.php?page=tools/practica-ti30X">TI30X</a> <a href="view.php?page=tools/practica-ti84">TI84</a> <a href="view.php?page=tools/practica-excel" class="selected">Excel</a> <a href="view.php?page=tools/practica-geogebra">GeoGebra</a>
menu-practica

Werken met Excel

Excel is het rekenblad dat deel uitmaakt van MS-Office. Met Excel kun je rekenen, tabellen en grafieken maken, statistiek bedrijven, en nog veel meer...
Kortom, je kunt het programma bij wiskunde goed gebruiken en er een hoop wiskunde mee leren.
Via deze site doe je dat in handzame practica speciaal gemaakt voor de wiskundeles. De opbouw daarvan is zo, dat je steeds aan het eind iets hebt gemaakt wat je door een docent moet laten beoordelen. Hij/zij kan dan zien of je inderdaad hebt begrepen hoe je met Excel moet werken.

Er zijn practica voor Excel2003, Excel2007 en Excel2013.

Het artikel Excel in de wiskundeles uit de Wiskrant (2002) gaat over het inzetten van het Excel-materiaal op deze site in de wiskundeles.

Leren werken met XL2013
1 Basistechnieken 2 Statistisch onderzoek 3 Diversen
1.1 Tafels *) 2.1 Diagrammen *) 3.1 Lineair programmeren
1.2 Grafieken bij tabellen *) 2.2 Data presenteren en vergelijken 3.2 Modelleren
1.3 Formules en grafieken *) 2.3 Verbanden zoeken in data
2.4 Data verzamelen via enquête
2.5 Steekproeven en uitspraken
*) Bedoeld voor onderbouw hv 2.6 Hypothese toetsen
Leren werken met XL2007
1 Basistechnieken 2 Statistiek 3 Diversen
1.1 Tafels 2.1 Diagrammen 3.1 Lineair programmeren
1.2 Grafieken bij tabellen 2.2 Boxplots 3.2 Modelleren
1.3 Formules en grafieken 2.3 Statistiek: 154 leerlingen
2.4 Statistiek: variabelen vergelijken
2.5 Correlatie en regressie
Leren werken met XL2003
1 Basistechnieken 2 Statistiek 3 Diversen
1.1 Tafels 2.1 Diagrammen 3.1 Lineair programmeren
1.2 Grafieken bij tabellen 2.2 Boxplots 3.2 Modelleren
1.3 Formules en grafieken 2.3 Statistiek: 154 leerlingen
2.4 Statistiek: variabelen vergelijken
2.5 Correlatie en regressie
Werkbladen in XL
Taxi (Kennismaken met lineaire formules)

Werkmap Taxi

Rechte lijnen, hellingsgetal en startgetal

Rechte lijnen, hellingsgetal en startgetal (met schuifbalken)

Parabolen (1) (Lesbrief parabolen (1) voor 3HV)

Parabolen (2) (Lesbrief parabolen (2) voor 3HV)

Parabolen, drie gedaantes

Parabolen, drie gedaantes (met schuifbalken)

Som en productmethode met grafieken

Vierkantsvergelijking en vrije val (XL-2010) (gemaakt door Antoine van den Driessche)

Hoe diep is een put? (XL-2010) (gemaakt door Antoine van den Driessche)

Transformaties, grafieken verschuiven en vervormen (met schuifbalken)

Sinusoïden (met schuifbalken)

Van binomiale naar normale verdeling

Normale verdeling (kans berekenen)

Normale verdeling (grenswaarde berekenen)

Normale verdeling (grenswaarden berekenen, tweezijdig)

Lissajousfiguren

Simulatie van kansspelen

Model: groei van een saldo

Model: afkoelen

Model: vrije val

Model: harmonische trilling

Model: zwembad schoonmaken

Model: de varkenscyclus

Model: migratie stad - platteland