Fragmenten van wiskunde
menu-fragmenten
Fragmenten van wiskunde
Wiskundig denken
Getallen
Rekenen in het Oude Egypte | Rekenen in Babylonië | Rekenen met de Oude Grieken | Rekenen in het Romeinse Rijk | Indisch/Arabische cijfers| Getallen om te tellen | Talstelsels | Priemgetallen en geheimschrift | Modulo rekenen | Pythagoreïsche getallen | Rationale getallen | Irrationale getallen | Meneer Van Dalen en rekenmachines | Negatief en reëel | Imaginaire en complexe getallen
Algebra
Overzicht van de geschiedenis van de algebra | De taal van de wiskunde | Structuren in de algebra | Lichamen | Booleaanse algebra
Meetkunde
Overzicht van de geschiedenis van de meetkunde | Meten en meetkunde | Euklidische meetkunde | Kegelsneden | Schaduwrekening | Projecties | Projectieve meetkunde | Analytische meetkunde | Vectoren en beweging | Niet-Euklidische meetkunde | Meetkunde van rubber
Verandering
Overzicht van de geschiedenis van de analyse | Zeno's paradoxen | Uitputting | Grafieken en veranderingen, differentiaalrekening | Optimaliseren | Limieten | Integraalrekening | Functies van meerdere variabelen | Complexe functies | Discrete dynamische modellen | Continue dynamische modellen | Differentiaalvergelijkingen
Kans en statistiek
Overzicht van de geschiedenis van de kansrekening en de statistiek | Eerlijk spelen | Kansen berekenen | De eerste statistieken| De wet van de grote aantallen | Stochasten | Waar, niet waar, enigszins waar | Regressie en correlatie
Netwerken en spelen
Grafen | Matrices | Spelen en beslissingen