Discrete dynamische modellen

Formules kun je in de wiskunde gebruiken als model voor diverse situaties. Zo'n model kun je daarna doorrekenen met behulp van Excel. Dat doe je met de werkmappen 'Model Groei', 'Model Logistische groei', 'Model Afkoelen' en/of 'Model Harmonische trilling'. Die kun je met de rechtermuisknop downloaden als je in de onderstaande tekst er aan toe bent. Je moet al behoorlijk met Excel kunnen werken.

Inhoud:


Het exponentiële groeimodel

Je hebt al regelmatig gewerkt met formules voor exponentiële groei. Een cultuur bacteriën groeit exponentieel als de snelheid waarmee het aantal N groeit recht evenredig is met het aantal zelf. Dit betekent: Als de tijd met een stapgrootte van 1 toeneemt van t naar t + 1, dan neemt N toe met:

dN = N(t + 1) – N(t) = c · N(t)

Hierin in c een constante en stelt dN de verandering van N voor. (In Excel is het handiger om dN en dt te gebruiken in plaats van DN en Dt, omdat het 'Delta'-symbool niet goed te maken is in Excel.) In het algemeen hoeft de stapgrootte niet 1 te zijn. Als je de stapgrootte voorstelt door dt, dan is:

dN = N(t + dt) – N(t) = c · N(t) · dt

De grootte van de constante hangt af van de omstandigheden waaronder die cultuur bacteriën leeft. Door metingen kun je die constante bepalen. Excel kan namelijk voor verschillende waarden van c snel het model doorrekenen en die rekenresultaten kun je dan vergelijken met je meetwaarden.

Open nu (met de rechtermuisknop kun je downloaden en door te kiezen 'doel opslaan als...' opslaan onder een eigen naam) de werkmap

Model Groei.

Je ziet daarin hoe het hiervoor beschreven groeimodel is vertaald in een werkblad in Excel. De bovenste 6 rijen worden gebruikt voor informatie over het model. Er staat weergegeven welke variabelen een rol spelen, welke waarden deze variabelen aan het begin (t = 0) krijgen en de modelformules zijn weergegeven. Het:

N(t + dt) = N(t) + c · N(t) · dt

wordt weergegeven door N := N + c*N*dt.
Dat betekent in woorden: 'de nieuwe waarde van N wordt de oude waarde van N plus c*N*dt'.
De modelformules t  := t + dt en N := N + c*N*dt worden gebruikt om de tabel met resultaten te berekenen. Dat is te zien door te klikken op de cellen A10 en A11 en B10 en B11:

Je hebt nu een voorbeeld voor je neus van de vertaling van het exponentiële groeimodel naar een Excel-werkblad. Door de startwaarden te veranderen, kun je de tabel en de grafiek door Excel laten aanpassen.


Het logistisch groeimodel in Excel

Een cultuur bacteriën groeit uiteindelijk niet exponentieel. Als er teveel bacteriën komen, wordt de groei geremd. De snelheid waarmee het aantal N groeit is niet meer recht evenredig met het aantal zelf, maar ook met Nmax – N.
Hierin stelt Nmax het maximaal aantal bacteriën voor dat onder de beschikbare omstandigheden zou kunnen leven. Dit betekent: Als de tijd met een stapgrootte van 1 toeneemt van t naar t + 1, dan neemt N toe met:

dN = N(t + 1) – N(t) = c · N(t) · (Nmax – N(t))

Hierin in c een constante en stelt dN de verandering van N voor.
In het algemeen geldt bij een stapgrootte dt dan:

dN = N(t + dt) – N(t) = c · N(t) · (Nmax – N(t)) · dt

De grootte van de constante hangt af van de omstandigheden waaronder die cultuur bacteriën leeft. Door metingen kun je die constante bepalen. Excel kan namelijk voor verschillende waarden van c snel het model doorrekenen en die rekenresultaten kun je dan vergelijken met je meetwaarden.
Merk wel op dat c een heel klein getal moet zijn, omdat de uitdrukking N(t) · (Nmax – N(t)) van de orde N2 is, dus de groei van het aantal bacteriën dan al meteen veel te snel gaat. Als je begint met bijvoorbeeld 1000 bacteriën moet c kleiner zijn dan 0,001.

Open nu (met de rechtermuisknop kun je downloaden en door te kiezen 'doel opslaan als...' opslaan onder een eigen naam) de werkmap

Model logistische groei.

Je ziet daarin hoe het hiervoor beschreven groeimodel is vertaald in een werkblad in Excel. De bovenste rijen worden gebruikt voor informatie over het model. Er staat weergegeven welke variabelen een rol spelen, welke waarden deze variabelen aan het begin (t = 0) krijgen en de modelformules zijn weergegeven. Het:

N(t + dt) = N(t) + c · N(t) · (Nmax – N(t)) · dt

wordt weergegeven door N := N + c*N*(Nmax – N)*dt.
Dat betekent in woorden: 'de nieuwe waarde van N wordt de oude waarde van N plus c*N*(Nmax – N)*dt'.
De modelformules t := t + dt en N := N + c*N*(Nmax – N)*dt worden gebruikt om de tabel met resultaten te berekenen. Dat is te zien door te klikken op de cellen A11 en A12 en B11 en B12:

Dit is een voorbeeld van de vertaling van het logistische groeimodel naar een Excel-werkblad. Door de startwaarden te veranderen, kun je de tabel en de grafiek door Excel laten aanpassen.


Harmonische trilling in Excel

Hierbij hoort het Excel-rekenblad

Model Harmonische trilling

Sla dat rekenblad op je computer op.

Dit rekenblad beschrijft een model voor het trillen van een gewichtje aan een veer als er met de wrijving en het dempen van de trilling geen rekening wordt gehouden. Door de startwaarden te veranderen kun je er ook andere harmonische trillingen mee nabootsen. De gebruikte natuurkundige formules vind je op het werkblad.

De modelformules zijn in het rekenblad vertaald in de cellen A15 t/m E15 en A16 t/m E15:


ABCDE
15=$D$3=–$D$7*$D$10=$D$8=$D$9=B15/$D$5
16=A15+$D$4=–$D$7*C16=C15+D16*$D$4=D15+E15*$D$4


Opwarmen en afkoelen in Excel

Hierbij hoort het Excel-rekenblad

Model Afkoelen

Sla dat rekenblad op je computer op.

Het rekenblad beschrijft een model voor het afkoelingsproces van een pan met kokend water. Door de startwaarden te veranderen kun je er ook andere afkoelingsprocessen mee nabootsen. Door de modelformules aan te passen kun je ook het opwarmen van bijvoorbeeld een drankje uit de koelkast mee beschrijven. Je kunt met dit werkblad het volgende experiment uitvoeren:

Dit afkoelingsproces kan worden beschreven met een formule van de vorm: Temp = Tomg + a · gt.
Hierin zijn a en g nog te bepalen constanten. De modelformules zijn in het rekenblad vertaald in de cellen A15 t/m D15 en A16 en C16:


ABCD
15=$D$3=D15–$D$6
=$D$5
16=A15+$D$4
=$D$8*B15*$D$4=$D$6+C16

Het afkoelen van een kopje koffie kun je ook zo beschrijven.