Basiswiskunde 1/2 HAVO/VWO

Rekenen
1 Decimale getallen 6 Rekenvolgorde 11 Breuken vermenigv. 16 Procentrekenen 21 Neg. getallen verm. 26 Machten
2 Optellen/aftrekken 7 Wat is een breuk? 12 Breuken delen 17 Procenten eraf/erbij 22 Neg. getallen delen 27 Meneer Van Dalen
3 Verm./delen 8 Breuk naar dec. getal 13 Verhoudingstabellen 18 Wat is negatief? 23 Kwadraten 28 Wetensch.notatie
4 Afronden 9 Breuken vergelijken 14 Rekenen met verh.tabel 19 Neg. getallen opt. 24 Wortels 29 Soorten getallen
5 Schatten 10 Breuken optellen/aftr. 15 Procenten 20 Neg. getallen aftr. 25 Wortelrekenen
Meten en tekenen
1 Lijn, lijnstuk, punt 9 Lengtematen 17 Inhoud, volume 25 Kijklijnen 33 Driehoeken 41 Pythagoras
2 Afstanden 10 Oppervlakte 18 Inhoudsmaten 26 Kijkhoeken 34 Vierhoeken 42 Lengtes berekenen
3 Passer en cirkel 11 Oppervlaktematen 19 Diagonaalvlakken 27 Aanzichten 35 Oppervlakteformules 43 Opp. ruimtefiguur
4 Vlakvulling 12 Schaallijnen 20 Hoeken 28 Bouwtekeningen 36 Opp. driehoeken 44 Inhoud ruimtefiguur
5 Vlakke figuren 13 Ruimtelijke figuren 21 Hoeken meten 29 Perspectief 37 Opp. vierhoeken 45 Doorsneden
6 Plaatscodes 14 Grensvlakken, ribben 22 Hoeken tekenen 30 Lijnsymmetrie 38 Omtrek cirkel 46 Vergroten
7 Coördinaten 15 Ruimtelijk tekenen 23 Gelijke hoeken 31 Puntsymmetrie 39 Oppervlakte cirkel    
8 Omtrek 16 Uitslagen 24 Hoeken berekenen 32 Draaisymmetrie 40 Eenheden    
Grafieken en formules
1 Globale grafieken 6 Periodieke grafieken 11 Vergelijkingen 16 Breuken in formules 21 Hyp. verbanden 26 Exponentiële vgln
2 Grafieken aflezen 7 Verbanden 12 Rekenschema's 17 Recht evenredig 22 Hyperbolische vgln 27 Ongelijkheden
3 Grafieken tekenen 8 Formules 13 Balansmethode 18 Lin. verbanden 23 Kwadratisch verband    
4 Som/verschilgrafiek 9 Formule naar grafiek 14 Haakjes in formules 19 Lineaire vgln 24 Kwadratische vgln    
5 Maximum en minimum 10 Kort maar krachtig 15 Machten in formules 20 Omgekeerd evenredig 25 Exp. verband    
Informatie verwerken
1 Schema's 6 Steelbladdiagram 11 Kansen    
2 Afstandstabellen 7 Cirkeldiagram 12 Wegen en bomen    
3 Gemiddelden 8 Centrummaten 13 Kansbomen    
4 Frequentietabel 9 Spreidingsmaten 14 Statistische uitspraken    
5 Diagrammen 10 Klassenindeling        
Wiskunde is de goedkoopste wetenschap: alles wat je nodig hebt is potlood en papier...