METEN EN TEKENEN Overzicht
Hoeken meten

Uitleg

Als je wilt weten hoe groot een hoek precies is, moet je er een cirkel opleggen met het middelpunt precies in het hoekpunt. Op die cirkel maak je dan een schaalverdeling, bijvoorbeeld een verdeling in 12 uren zoals op een klok.

Het is tegenwoordig gebruikelijk om zo'n cirkel in 360 gelijke hoekjes te verdelen die graden heten.
Een kompasroos bijvoorbeeld is verdeeld in 360 graden. Je ziet de schaalverdeling op de cirkel lopen van 0 tot 360. (Hoewel de 0 niet is neergezet, want op dezelfde plaats als 360.)
Elk hoekje is 1 graad.
Je schrijft 1°.

Op je geodriehoek (geometrische driehoek, 'geometrie' is 'meetkunde') staat een halve kompasroos, die dus loopt van 0° tot 180°. Bekijk je geodriehoek maar eens goed.
Je gebruikt hem om hoeken te meten.
Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Geo-applet
Toepassing
Opgaven