REKENEN Overzicht
Negatieve getallen vermenigvuldigen

Uitleg

Het vermenigvuldigen van twee getallen is gebaseerd op het optellen:
 • 3 × 2 = 6
  want 3 × 2 = 2 + 2 + 2 = 6
 • 3 × 2 = 6
  want 3 × 2 = 2 + 2 + 2 = 6
 • 3 × 2 = 6
  want dit moet het tegenovergestelde van 3 × 2 opleveren
 • 3 × 2 = 6
  want dit moet het tegenovergestelde van 3 × 2 opleveren
Dit zijn alleen maar afspraken, zoek er niets achter!
Ze zijn alleen wel zo gemaakt, dat ze passen in het systeem van het rekenen met positieve getallen en ook in de bijbehorende regelmaat.

In dit schema zie je hoe je positieve en negatieve getallen vermenigvuldigt:

   ×  pos  neg
 pos  pos  neg
 neg  neg  pos
Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Toepassen
Opgaven