GRAFIEKEN EN FORMULES Overzicht
Grafieken tekenen

Uitleg

Bij een tabel zoals deze kun je een grafiek tekenen.

tijd (uur) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
temperatuur (°C) 6 4 3 5 7 11 15 20 24 19 16 12 7

De temperatuur hangt af van de tijd op de dag.
Dus komt temperatuur op de verticale as en tijd op de horizontale as.

  • Teken een assenstelsel. Zet bij de assen wat je meet (grootheid) en met welke maat (eenheid). Maak een geschikte indeling voor de assen.
  • Teken de punten uit de tabel in de grafiek.
  • Verbind de punten door een vloeiende kromme, een curve, of door lijnstukjes.

Door het verbinden van de punten maak je het aflezen van waarden ertussen mogelijk.

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Toepassing
Opgaven