REKENEN Overzicht
Negatieve getallen aftrekken

Uitleg

Hier zie je hoe je het aftrekken van twee getallen door pijlen kunt uitbeelden:

    5 – 2 = 3

Je begint met de eerste pijl weer in 0. De tweede pijl moet je als het ware "terug lopen".
Je doorloopt hem dus achterstevoren.

    5 – 2 = 7

    5 – 2 = 7

    5 – 2 = 3
Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Min-applet
Min-applet-2
Toepassen
Opgaven