REKENEN Overzicht
Rekenen met verhoudingstabellen

Uitleg

In de volgende verhoudigingstabel wordt gerekend door:
  • bovenste en bijbehorende onderste getallen met hetzelfde getal te vermenigvuldigen;
  • bovenste en bijbehorende onderste getallen door hetzelfde getal te delen;
  • bovenste en bijbehorende onderste getallen samen te nemen.
De verhouding in deze tabel blijft steeds 1 : 4.

gewerkte uren 1 4 12 6 2 21
verdiensten (in €) 4 16 48 24 8 84

Verhoudingstabellen zijn erg handig om verhoudingen te vergelijken. Vaak ga je dan "terugrekenen naar hetzelfde getal", meestal 1. Bekijk bij Toepassing hoe dat gaat.

Uitleg
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Toepassing
Opgaven