SOORTEN GETALLEN Overzicht
Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt nu het onderwerp "Soorten getallen" doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan...
Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je er mee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Begrippenlijst:
11: natuurlijk getal — geheel deel — tegenstelde — deelbaar — even/oneven getal — priemgetal
12: breuk — rationaal getal — staartdeling — decimaal getal
13: vermoeden — bewijs — stelling — direct/indirect bewijs — tegenvoorbeeld — bewijs uit het ongerijmde — implicatie — equivalentie — gelijkwaardige beweringen
14: wortel — reëel getal
15: de bewijsmethode van de volledige inductie

Activiteitenlijst:
11: natuurlijke en gehele getallen herkennen — schrijfwijzen bij verzamelingen gebruiken
12: rekenen met breuken — rationale getallen herkennen — een breuk omzetten naar een decimaal getal en omgekeerd
13: kennismaken met bewijzen, zowel directe als indirecte bewijzen
14: bewijzen dat een wortel geen rationaal getal is — werken met reële getallen
15: de bewijsmethode van de volledige inductie gebruiken

Samenvatten
Achtergronden
Toepassingen
Opgaven