SOORTEN GETALLEN Overzicht
Bewijzen

Inleiding

Als je gehele getallen gaat delen, dan krijg je soms weer een geheel getal, maar vaak ook niet. Je zegt dan dat bepaalde getallen deelbaar zijn. Er is veel onderzoek gedaan naar de deelbaarheid van getallen. Er ontstonden dan vermoedens die men probeerde te bewijzen. Zo wist Euklides op zeer ingenieuze wijze te bewijzen dat er oneindig veel priemgetallen (getallen met maar twee delers) zijn en dat elk getal is te schrijven als een product van priemgetallen.
Hoe hij dat deed? Je ziet het in dit onderdeel.

» Verkennen

Je leert nu:

  • het begrip bewijs (weer?) kennen;
  • directe bewijzen en bewijzen uit het ongerijmde leveren;
  • de begrippen implicatie en equivalentie.
Je kunt al:
  • rekenen met getallen in het tientallig stelsel;
  • haakjes uitwerken en ontbinden in factoren.

Inleiding
Uitleg
Theorie
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
Videoclip
Opgaven